Výsledky bonitácií

Hurbanovo 19. 11. 2023

Veľké Kršteňany 1. 10. 2023

Smolinské 21. 5. 2023

Smolinské 25. 9. 2022

Mestečko 29. 5. 2022

Trnava 28. 8. 2021

Malý Lapáš 22. - 23. 5. 2021

Mestečko 26. - 27. 9. 2020

Veľké Kršteňany 13. 10. 2019

Malý Lapáš 2. 6. 2019

Piatrová 9. 9. 2018

Bonitácia výsledky 26. - 27. 5. 2018