Tlačivá

Tlačivá SKBO na stiahnutie


Prihláška do SKBO

Žiadosť o pripúšťacie povolenie SKBO

Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode

Hlásenie vrhu

Zmluva o zapožičaní suky k odchovu vrhu

Prihláška na odber DNA

Manuál pre chovateľov SKBO

Prehlásenie o používaní osobných údajov - nutné k prihláške

Prihláška na bonitáciu

Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice

Postup pri žiadosti o krycí list

Potvrdenie o kontrole totožnosti psa

Prihláška na odber SDCA

Zmluva o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov SKBO