Aktuality

Info z ÚKK - inseminácie

Vážení priatelia,

stúpa počet žiadostí o možnosť inseminácie sučky, ktorá sa ešte prirodzeným spôsobom nerozmnožovala, ako aj inseminácie psom, ktorý je na tom rovnako.
Musíme konštatovať, že žiadosti v niektorých prípadoch majú uvedené zbytočne veľa informácií, alebo naopak, dôležité údaje postrádajú.
Z dôvodu pomoci chovateľom, ale aj chovateľským klubom, ako aj z dôvodu urýchlenia vybavovania príslušnej agendy, boli Prezídiom ÚKK 12. 3. 2024 schválené tlačivá, ktoré je potrebné v príslušných prípadoch používať.
Nájdete ich na webovej stránke ÚKK, v sekcii tlačivá 
https://www.unkk.sk/phpmenu.php?s=16


Aktualizovaný program členskej schôdze SKBO 09.03.2024

Malý Lapáš – Ranč Nový dvor – Z Polytanu SK

začiatok schôdze o 10.00 h

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Prijatie predbežných členov za riadnych členov SKBO

4. Voľba členov kontrolnej a revíznej komisie

5. Správy výboru za r. 2023 - predseda, poradca chovu, výcvikár, ekonóm

6. Informácie o FMBB

7. Kalendár akcií na r. 2024

8. Postupový kľúč na FMBB – IGP, Mondioring, Obedience, Agility, Canicross, Bikejoring, Výstava – doplnenie postupového kľúča prípadne zmena

9. Diskusia

10. Záver


K programu boli doručené nasledujúce pripomienky na zaradenie do programu:

- p. Košičan – postupový kľúč na FMBB - Obedience

- p. Gajdošová - postupový kľúč na FMBB – Agility

- p. Mihal – postupový kľúč - Bikejoring a Canicross

- p. Ondrka – návrh doplnenie postupového kľúča IGP "účasť jedného kvalifikačného preteku a majstrovstiev Slovenska, súčet bodov pri splnení limitu. Traja postupujú."

- p. Ondrka návrh na zmenu – "Do chovu platnosť skúšky aj SVV 1 bez absolvovania skúšky BH."


Školenia na zapisovateľov a vedúcich kruhov na výstavách ÚKK/ZŠK


Vážení priatelia,

na základe veľkého záujmu o školenie pridávame nový termín školenia na zapisovateľov a vedúcich kruhov na výstavách organizovaných ÚKK/ZŠK.

Pozor, školenie je vhodné aj pre záujemcov o vedúcich kruhov, keďže súčasťou školenia je aj časť o výstavnom poriadku. Váš záujem vzdelávať sa a posúvať výstavy na Slovensku vpred nás nesmierne teší.

Viac informácií o školení:

16. 3. 2024 (sobota) v Banskej Bystrici v hoteli DIXON a bude prebiehať od 10:00 – 18:00 hod. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu každý účastník získa certifikát.

Prosím, berte časové rozmedzie ako informatívne. Presný harmonogram pošleme čo najskôr.

Prosíme o záväzné potvrdenie Vašej účasti na školení 16. 3. 2024 a to najneskôr do 17. 2. 2024 vyplnením formulára. Kapacita jedného školenia je 40 ľudí.

LINK na formulár: https://forms.gle/N2SrZp39DfPum4Vp7


OZNAM (najmä) pre nových záujemcov o vlastnú CHS


Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 19.12.2023 schválilo zmeny v spôsobe registrovania chráneného názvu chovu psov s platnosťou dňom 1.2.2024.

Zmeny sa týkajú hlavne vybavovania žiadostí o Chránený názov registrovaného chovu psov.

Dňom 1.2.2024 sa žiadosti zasielajú priamo na SKJ bez vyjadrenie členskej organizácie. K žiadosti je potrebné iba odporučenie chovateľského klubu, ktorý je poverený riadením chovu plemena, ktoré chce žiadateľ chovať.

Príslušná smernica aj s tlačivom žiadosti je zverejnená na web stránke SKJ v sekcii DOKUMENTY SKJ / TLAČIVÁ:

https://skj.sk/sk/skj-sekretariat/tlaciva/


Kalendár akcií SKBO 2024


  • 09.03.2023 Členská schôdza SKBO Malý Lapáš
  • 19.04. - 21.04.2024 MSR SÚCHNO IGP3, 1. kvalifikačný pretek o postup na MS WUSV a FCI, Žigov memoriál IGP1, SVV1, CACIT Vranou nad Topľou (1. Kvalifikačné preteky na FMBB 2025)
  • 23.04. - 28.04.2024 FMBB 2024 Taliansko – Bovolone
  • 31.05. – 02.06.2024 MSR ZŠK IGP3, 2. kvalifikačný pretek o postup na MS WUSV a FCI a Pretek o pohár KK Agilis IGP1 (2. Kvalifikačné preteky na FMBB 2025) Lučenec
  • 31.08.- 01.09.2024 MSR - SVV3 SKBO & pohár SKBO podľa SVV1 Zbehy
  • 08.06.2024 Klubová výstava - Memoriál Nory Takáčovej Smolinské
  • 09.06.2024 Jarná bonitácia SKBO Smolinské
  • 14.09.2024 Špeciálna výstava SKBO Čaňa - Košice
  • 15.09.2024 Jesenná bonitácia SKBO Čaňa - Košice
  • 11.10. - 13.10.2024 MSR - IGP SKBO (3. Kvalifikačné preteky na FMBB 2025) Malý Lapáš