Štandard

ŠTANDARD FCI No 15 /22.06.2001/F

Pôvod: Belgicko


Dátum publikovania štandardu do platnosti: 13. 03. 2001


Využitie: pôvodne ovčiarske psy, v súčasnosti všestranne využiteľný pracovný (stráženie, obrana, stopovanie, atď.), rovnako ako aj rodinný pes


Klasifikácia FCI: 1. skupina - ovčiarske psy a pastierske psy (okrem švajčiarskych salašných psov)
1. sekcia - ovčiarske psy s pracovnou skúškou

Krátka história: koncom 19.st. bol v Belgicku celý rad ovčiarskych psov, ktorých typ bol heterogénny a srsť extrémnej rôznorodosti. Aby sa do tohto stavu vecí vnieslo trochu poriadku, vášniví kynológovia sa spojili a obrátili sa s problematikou ujednotenia na profesora A. Reula, z Veterinárnej medicínskej školy v Cureghem, ktorého možno pokladať za skutočného pioniera a zakladateľa tohto plemena.
Plemeno sa oficiálne zrodilo v rokoch 1891 až 1897. "Klub belgického ovčiarskeho psa" bol v Bruseli založený 29. septembra 1891 a ešte v tom istom roku, 15. novembra profesor A. Reul zhromaždil v Curegheme 117 psov, čo umožnilo súpis a výber najlepších jedincov. Nasledujúce roky sa začalo so skutočnou selekciou, praktizujúc blízku príbuzenskú plemenitbu na niekoľkých jedincoch.
3.apríla 1892 je "Klubom belgického ovčiarskeho psa" vypracovaný prvý detailný štandard plemena. Jedno jediné plemeno bolo prípustné s troma rozličnými osrsteniami. Avšak, ako sa v tom čase hovorilo, belgický ovčiak bol len psom prostých ľudí, a tak mu chýbala prestíž. Až v roku 1901 boli prvé belgické ovčiaky zaregistrované v "Knihe pôvodov Kráľovskej spoločnosti zo Saint-Hubert".(L.O.S.H.)
V priebehu nasledujúcich rokov sa vedúci kynológovia zaoberajúci sa belgickými ovčiakmi vrhli do úlohy zjednotiť tento druh a napraviť nedostatky. Možno povedať, že okolo r. 1910 bol typ a
charakter belgického ovčiaka pevne ustanovený.

VŠEOBECNÝ VZHĽAD

Belgický ovčiak je pes strednej dĺžky, harmonicky stavaný, majúci eleganciu a silu, stredného vzrastu, suchého a silného svalstva, pomyselne kvadratický, prírodný, zvyknutý na život na voľnom vzduchu a stavaný tak, aby odolával tak častým atmosferickým zmenám v Belgicku. Svojimi harmonickými formami a hrdým nosením hlavy musí robiť dojem elegantnej robustnosti, ktorý sa stal atribútom jedincov vybraných z pracovnej rasy. Na kynologických akciách je belgický ovčiak posudzovaný v prirodzenom statickom postoji, bez fyzického kontaktu so svojim vystavovateľom

DÔLEŽITÉ PROPORCIE

Belgický ovčiak je pomyselne kvadratický. Hĺbka hrudníka je na úrovni lakťov. Dĺžka papule je rovnaká alebo mierne väčšia ako dĺžka polovice hlavy

SPRÁVANIE/POVAHA

Belgický ovčiak je bdelým a aktívnym psom, prekypujúci vitalitou a vždy pripravený na akciu. K vrodenej vlohe strážcu stád pripája vzácne kvality najlepšieho strážneho psa majetku. Bez zaváhania je húževnatým a zapáleným ochrancom svojho pána. Snúbia sa v ňom všetky požadované kvality dobrého ovčiarskeho, strážneho a služobného psa a psa obranára. Jeho živý a bdelý temperament a pevný charakter, bez známok agresie, musia byť viditeľné z jeho držania tela a hrdého a pozorného výrazu jeho iskriacich očí. Uvedomíme si jeho "kľudný" a "odvážny" charakter

HLAVA

nosená vysoko, nie prehnane dlhá, priama, dobre modelovaná a suchá. Lebka a nos sú zreteľne rovnakej dĺžky, maximálne s veľmi jemne dlhším nosom, čo dáva celkovému obrazu správny výraz

OBLASŤ LEBKY

strednej šírky, úmerná s dĺžkou hlavy, vpredu skôr plochá ako zaokrúhlená, lebečná ryha málo zreteľná, z profilu paralelná s imaginárnou čiarou predlžujúcou chrbát nosa, tylový hrboľ málo rozvinutý, nadočnicové a podočnicové oblúky nie príliš zvýraznené

Stop: mierny

TVÁROVÁ OBLASŤ

Ňucháč: čierny

Papuľa: strednej dĺžky a dobre modelovaná pod očami, postupne sa zužujúca smerom k nosu, chrbát nosa rovný a paralelný s predĺženou vrchnou líniou čela, papuľa dobre rozovretá, čo znamená, že keď je papuľa otvorená, kútiky pyskov sú ťahané dozadu a čeľuste sú dobre roztiahnuté

Pysky: úzke, suché a silne pigmentované

Čeľuste/zuby: silné a biele zuby, pravidelne a pevne vsadené do dobre rozvinutých čeľustí. Nožnicový zhryz; kliešťový zhryz, ktorý je uprednostňovaný pastiermi, je tolerovaný. Kompletný chrup, zodpovedajúci zubnému vzorcu; absencia dvoch premolárov (2xPM1) je tolerovaná a moláre 3 (M3) (ich absencia) sa neberú na vedomie

Líca: suché a ploché, ale svalnaté

Oči: strednej veľkosti, ani zvýraznené, ani vsadené, jemne vo forme mandlí, šikmé, hnedej farby, najlepšie tmavé; očné viečka lemované čiernou; pohľad priamy, živý, inteligentný a spýtavý

Uši: skôr malé, vysoko nasadené, trojuholníkového vzhľadu, pri základni zaokrúhlené, koniec ucha tvorí špic, pevné, nosené rovno a vzpriamene, keď je pes v pozore

Krk: dobre nasadený, mierne predĺžený, dostatočne vzpriamený, dobre osvalený, postupne sa rozširujúci smerom k pleciam, bez laloku, šija mierne zaoblená

Telo: silné mocné bez ťažkopádnosti; jeho dĺžka od pliec po zadok je približne rovnaká ako výška v kohútiku

Horná línia: línia chrbta a bedier je rovná

Kohútik: zvýraznený

Chrbát: pevný, krátky a dobre osvalený

Bedrá: pevné, svalnaté; dostatočne široké, dobre osvalené

Zadok: dobre svalnatý; mierne klesajúci; dostatočne široký, ale nie príliš

Hrudník: nie prehnane široký, dobre klesajúci; rebrá zaoblené v ich hornej časti; z pohľadu spredu nie je predhrudie ani príliš široké, ani úzke

Spodná línia: začína nad hrudníkom a mierne stúpa, v harmonickej krivke, smerom k bruchu, ktoré nie je ani stiahnuté, ani voľné, ale je jemne vystúpené a mierne rozvinuté

Chvost: dobre nasadený, silný v základni, priemernej dĺžky, prinajmenšom dosahuje - ale je vhodnejšie ak presahuje - pätový kĺb; v pokoji nosený spustený, špičkou mierne stočenou dozadu v úrovni pätového kĺbu; v afekte viac zdvihnutý bez toho, aby presahoval chrbtovú líniu, krivka smerom k špičke je viac zvýraznená, bez toho aby vytvárala háčik alebo deformáciu

ČASTI TELA

PREDNÉ KONČATINY

Celkový pohľad: kosti pevné, ale nie ťažké; svalstvo suché a silné; predné končatiny sú videné zo všetkých strán kolmo a dokonale paralelné z pohľadu spredu

Ramená: lopatka je dlhá a šikmá, dobre nasadená, spolu s ramennou kosťou formujúca dostatočný uhol, ideálne 110-115 stupňov

Predná končatina: dlhá a dostatočne oblá

Lakeť: pevný, ani voľný, ani stiahnutý

Predlaktie: dlhé a rovné

Zápästie: veľmi silné a zreteľné

Záprstie: silné a krátke, buď kolmé k zemi alebo veľmi málo naklonené smerom dopredu

Labky: okrúhle, mačacie labky, prsty ohnuté a dobre stiahnuté, vankúšiky hrubé a elastické, pazúry tmavé a veľké

ZADNÉ KONČATINY

Celkový pohľad: silné, ale bez ťažkopádnosti, zadné končatiny sú z profilu kolmé a zo zadného pohľadu sú dokonale paralelné

Stehno: priemernej dĺžky, široké a silne svalnaté

Koleno: približne kolmé na bedrá, kolenný uhol normálny

Noha: strednej dĺžky, široká a svalnatá

Predkolenie: blízko k zemi, široké a svalnaté, primerane zauhlené

Priehlavok: pevný a krátky, vlčí pazúr nie je žiadúci

Labky: môžu byť jemne oválne, prsty ohnuté a dobre stiahnuté, vankúšiky hrubé a elastické, pazúry tmavé a veľké

CHÔDZA

Živý a uvoľnený pohyb pri každej činnosti, belgický ovčiak je dobrým bežcom, ale je pre neho prirodzenejšie ísť krokom alebo poklusom, končatiny sa pohybujú v súlade s telom. Vo veľkých rýchlostiach sa labky približujú strednej línii tela, v pokluse je rozpätie priemerné, pohyb pravidelný a ľahký s dobrým odrazom zadných končatín, horná línia ostáva dobre napnutá bez toho, aby boli predné končatiny zdvíhané príliš vysoko. V neustálom pohybe vyzerá byť belgický ovčiak neúnavný, jeho odraz je rýchly, pružný a živý. V plnej rýchlosti je schopný vykonať náhle zmeny smeru, vo svojom prekypujúcom temperamente a svojej túžbe strážiť a chrániť má výraznú tendenciu chodiť do kruhu

KOŽA

Pružná, na chrbte dobre napnutá, okraje pyskov a očných viečok silne pigmentované

SRSŤ A VARIETY

Vzhľadom na rôznu dĺžku, smer, vzhľad a farbu srsti sa u belgických ovčiakov rozlišujú štyri variety tejto rasy: Groenendael, Tervueren, Malinois, Laekenois
Tieto štyri variety sú posudzované oddelene a môžu získať C.A.C., C.A.C.I.B. alebo résérvé

CHARAKTERISTIKA SRSTI

V každej variete musí byť srsť vždy hustá, bohatá a s dobrou štruktúrou, tvoriac s podsadou výborný ochranný plášť

A) DLHÁ SRSŤ:
Srsť je krátka na hlave, vonkajšej strane uší a na dolnej časti končatín, okrem zadného okraja predkolenia, od lakťa po zápästie je srsť dlhá, nazývaná "zástavica". Na zvyšku tela je srsť dlhá a priľahlá, okolo krku a hrudi je dlhšia a bohatšia - tvorí golier a náprsenku. Otvor ušného laloku je chránený hustou srsťou. Srsť od základu ucha je zdvihnutá a rámuje hlavu. Zadná časť stehien je lemovaná veľmi dlhou a veľmi hustou srsťou, ktorá vytvára nohavice. Chvost je vybavený hustou a bohatou srsťou, ktorá tvorí chochol.
Dlhú srsť majú Groenendael a Tervueren.


B) KRÁTKA SRSŤ:
Srsť je veľmi krátka na hlave, na vonkajšej ploche uší a na spodnej časti končatín. Je krátka na zvyšku tela a dlhšia na chvoste a okolo krku, kde vykresľuje golier, ktorý sa vytvára pri základe ucha a tiahne sa až ku hrdlu. Okrem toho, zadná strana stehien je ozdobená dlhšou srsťou. Chvost je vztýčený, ale neformuje chochol.
Krátku srsť má Malinois.

C) DRSNÁ SRSŤ:
To, čo predovšetkým charakterizuje drsnú srsť, je stav drsnosti a suchosti srsti, ktorá je okrem toho vŕzgajúca a zježená. Na všetkých častiach tela je dĺžka srsti približne 6 cm, srsť je kratšia na chrbte nosa, na čele a na končatinách. Ani chlpy okolo očí, ani tie, ktoré sú na papuli, nie sú dostatočne vyvinuté, aby maskovali formu hlavy. Existencia osrstenia papule je však povinná. Chvost nemusí tvoriť chochol.
Drsnú srsť má Laekenois.

FARBA

Maska: u Tervuerenov a Malinoisov musí byť výrazná, tak aby zahrnula horné a spodné pysky, kútiky pyskov a očné viečka do jednej čiernej zóny. Striktne je určených šesť pigmentačných bodov: obe uši, obe horné očné viečka a oba pysky horné i spodné, ktoré musia byť čierne

Charbonáž (uhľovanie): u Tervuerenov a Malinoisov charbonáž znamená, že srsť je výrazne čierna, čo prekrýva základnú farbu. (pozn.: pritom ale stále základná sýta plavá farba musí byť výraznejšia a uhľovanie len jemne naznačené). Táto čierna je "ostrá", nesmie však byť prítomná ani na veľkých plochách, ani vytvárať pásiky. U Laekenois je charbonáž diskrétnejšia

Groenendael: jedine čierna jednoliata

Tervueren: po masku jedine plavá+charbonáž a sivá+charbonáž, avšak plavá+charbonáž sa uprednostňuje. Plavosť musí byť teplá, ani svetlá, ani vyblednutá. Všetky psy, ktorých farba je iná ako plavá+charbonáž alebo nezodpovedá požadovanej intenzite nemôžu byť považované za výberový subjekt

Malinois: výhradne plavá+charbonáž s čiernou maskou

Laekenois: výhradne plavá so stopami uhľovej, prevažne na papuli a na chvoste

Pre všetky variety: trochu bielej je tolerované na hrudi a na labkách

VEĽKOSŤ, HMOTNOSŤ A ROZMERY

Výška v kohútiku: požadovaná výška je v priemere 62 cm pre psy a 58cm pre sučky

Limity: - 2cm, + 4cm

Hmotnosť: psy okolo 25-30 kg

                    sučky okolo 20-25 kg

Rozmery: priemerné normálne rozmery belgického ovčiaka

Belgický ovčiak (pes) majúci 62cm v kohútiku:

- dĺžka tela (od špičky ramena po sedací hrboľ): 62cm

- dĺžka hlavy: 25cm

- dĺžka nosa: 12,5-13cm

NEDOSTATKY

Všetky rozdiely vzhľadom na predchádzajúci text sú považované za nedostatok, ktorý bude penalizovaný vzhľadom na svoju závažnosť.

Všeobecný vzhľad: ťarbavý, chýbajúca elegancia, príliš ľahký a príliš krehký, dlhší ako vyšší, obdĺžnikovitý rámec tela

Hlava: ťažká, príliš silná, postrádajúca paralelizmus, nedostatočne modelovaná alebo suchá, čelo príliš okrúhle, stop príliš výrazný alebo nevýrazný, papuľa príliš krátka alebo kliešťovitá, orlí nos, oblúky obočia alebo podočnicové oblúky príliš výrazné

Ňucháč, pysky, očné viečka: stopy po depigmentácii

Chrup: hryzáky zle usporiadané

Vážny nedostatok: chýbajúci hryzák, chýbajúci jeden premolár 3 (PM3), jeden premolár 2 (PM2), chýbajúce tri premoláre 1 (PM1)

Oči: svetlé, okrúhle

Uši: veľké, dlhé, príliš široké v základe, nízko nasadené, divergentné alebo konvergentné

Krk: tenký, krátky a vsadený

Telo: príliš predĺžené, hrudný kôš príliš široký (cylindrický)

Kohútik: nevýrazný, nízky

Horná línia: chrbát alebo bedrá dlhé, slabé, klesajúce alebo klenuté

Zadok: príliš zrazený, zdvihnutý

Spodná línia: príliš nízka; voľné brucho

Chvost: príliš nízko nasadený, nosený príliš vysoko, formujúci háčik alebo vychýlený do strán

Končatiny: kosti príliš ľahké alebo príliš ťažké, zlá kolmosť z profilu (napr. záprstie príliš šikmé alebo zápästie slabé), spredu (napr. nohy zbiehavé alebo do X, lakte voľné) alebo zozadu (napr. zadné končatiny zbiehavé, rozbiehavé alebo sudovité, predkolenie zovreté alebo uvoľnené, atď.), príliš málo alebo prehnane zauhlené

Labky: otvorené

Chôdza: pohyb viazaný, príliš krátky krok, málo priestranný, voľný chrbát za pohybu, vysoký krok

Srsť pre všetky štyri druhy: nedostatok podsady

Groenendael a Tervueren: srsť otvorená, zvlnená alebo kučeravá, srsť nedostatočne dlhá

Malinois: stredne dlhá srsť na miestach kde má byť krátka, krátkosrstosť, drsná srsť rozosiata v krátkej srsti, srsť zvlnená

Laekenois: srsť príliš dlhá, hodvábna, zvlnená, kučeravá alebo krátka, preplnená jemnou srsťou rozosiatou po hlukoch v drsnej srsti, nadbytočne dlhé chlpy okolo očí alebo v spodnej časti hlavy, "splstnatelý" chvost

Farba pre všetky štyri variety: biela škvrna na hrudi formujúca náprsenku, biela farba presahujúca labky

Groenendael: ryšavé náznaky v srsti, sivé nohavice

Tervueren: sivá farba

Tervueren a Malinois: sfarbenie žíhané, zafarbenie nedostatočne teplé, nedostatok alebo prebytok charbonáže alebo jej usporiadanie v mapách po tele, nedostatočná maska

Tervueren, Malinois a Laekenois: plavá príliš svetlá, základná farba veľmi nevýrazná, teda "zriedená", je považovaná za závažný nedostatok

Charakter: nedostatočná sebadôvera alebo prílišná nervozita

VYLUČUJÚCE NEDOSTATKY

Povaha: agresívna alebo plachá

Všeobecný vzhľad: postrádanie plemenného typu

Chrup: predhryz, podhryz dokonca aj bez straty kontaktu (opačný zhryz), prekrížený zhryz, chýbajúci: očný zub (1xC), horný (1xPM4) a dolný (1xM1), molár (1xM1 alebo 1xM2, okrem M3), premolára 3 (1PM3) plus jeden ďalší zub alebo spolu tri zuby (bez premolára 1) alebo viac

Ňucháč, pysky, očné viečka: silná depigmentácia

Uši: padajúce alebo manipuláciou upravené

Chvost: chýbajúci alebo skrátený, či vrodením alebo kupírovaním, nosený príliš vysoko a vo forme kruhu alebo zatočený

Srsť: chýbajúca podsada

Farba: všetky farby, ktoré nezodpovedajú tým, ktoré sú opísané pri jednotlivých varietách, biele škvrny príliš rozšírené na hrudi, tým viac, ak stúpajú až ku krku, biela farba na labkách presahujúca polovicu záprstia alebo priehlavku a formujúca ponožky, biele škvrny inde ako na hrudi a labkách, chýbajúca maska, to znamená i papuľa svetlejšej farby ako srsť u Tervuerenov a Malinoisov

Veľkosť: nezodpovedajúca predpísaným limitom

N.B.: samce musia mať dva semenníky normálneho vzhľadu úplne zostúpené do mieška

Kríženie variant: kríženie je zakázané, okrem zvláštnych prípadov, pri odchýlkach schválených kompetentnými národnými chovateľskými komisiami.